Einloggen
[c] [test] [fefe]

/c/ – Pufferüberlauf


Neuen Faden erstellen

(≤ 4)[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 • [l] Felix Fri, 07 Aug 2020 19:33:52 GMT Nr. 34295
  JPG 1280×720 111.7k
  𒀁 𒀞 𒁃 𒂔 𒄆
4 Antworten nicht angezeigt.
 • [l] Felix Sat, 05 Sep 2020 05:27:25 GMT Nr. 36698
 • [l] Felix Sat, 31 Oct 2020 23:10:19 GMT Nr. 40181 SÄGE
  >>34888
  lass mich raten, hat nen penis?
 • [l] Felix Tue, 03 Nov 2020 02:33:22 GMT Nr. 40330 SÄGE
  >>40181
  möglich

 • [l] Felix Thu, 29 Nov 2018 12:20:03 GMT Nr. 4837
  JPG 613×613 81.1k
  warum ist kohlchan eigentlich so scheisse? captchas, erzwugenes javascript, gerade wohl kaputt?
  warum kann es nicht einfach und schlicht wie das gute alte krautchan sein? warum muss ein webentwickler dauernd unnötige technologien in seine webseite ballern, die keiner braucht nur um 1 naises feature zu haben?
22 Antworten nicht angezeigt.
 • [l] Felix Fri, 23 Oct 2020 15:39:04 GMT Nr. 39563 SÄGE
  >>39523
  Diesmal wirklich?!
  Aber ist ja eigentlich auch scheissegal.
 • [l] Felix Sat, 24 Oct 2020 06:44:11 GMT Nr. 39610
  Hat Urbach eigentlich immer noch AIDS?
 • [l] Felix Sun, 25 Oct 2020 13:45:09 GMT Nr. 39726
  >>39610
  Wer ist Urbach?
 • [l] Felix Sun, 15 Nov 2020 07:50:33 GMT Nr. 41303 SÄGE
  >> 39726
  So ein Berliner Analpirat mit blauen Haaren.

 • [l] Felix Wed, 07 Oct 2020 17:15:56 GMT Nr. 38690
  PNG 1920×1080 38.1k
  Mit welcher Distri lauert Felix?
  Hab in nen alten Rechner ne SSD gebaut und Lubuntu draufgeklatscht.
  Jetzt hab ich einen Internetrechner und kann alle anderen Windowsrechner offline lassen.
5 Antworten nicht angezeigt.
 • [l] Felix Sun, 11 Oct 2020 10:49:24 GMT Nr. 38818
  >>38810
  SUSE and KDE probably have more users in Germany than anywhere else in the world, not least because they were shilled by a certain computer magazine for years. SAP also sells appliances based on SUSE afaik.
 • [l] Felix Wed, 14 Oct 2020 06:49:01 GMT Nr. 38936
  Windows 7

 • [l] Felix Fri, 11 Oct 2019 12:46:12 GMT Nr. 16012
  >15371

  hallo, zeige mal Titten.

  _,..----.._
  _/ . -. \_
  / \ \ \_
  / _ \ _`-. -. \
  / _-'_. / \ \ \
  / / / \-_ \_ / .
  / / / / \_\_ ' `.
  ( `._' / \ \_ |
  \ / ; | -.
  / / / \ |._ |
  ( / ._.-' )/ | ||
  \`| ---. .---. // ' .'|
  . \ `-' ) `'' ' / ' |
  / | ( / // / '
  `. |\ \ ._. // / /____
  \|| |\ ____ // '/ / `-
  '| \ \`..' / / .-' / \
  | | \_ _/ / '( ) | \
  ___..__ | / `' / `./ \ \
  _-' `-. | / \ / / \ .
  _/ `- | // / .- / / \ `
  / _.- `'. .-' / _// /| \_
  / / _ ) `./ \ .--'-' / /\_ \ \
  / / .-' `-./ | `-'__.-' / \\|
  / | -\ | - ._ \ _ ' /'
  | / / | | \ ) -' .-. \ :
  | / . | | | .--.| / / /o | \ `
  | / / | : | .--.| . / \_/ \ \
  / / ( | \ | `._O'| ! . \ .
  // . ` | \ \ |.' | . |
  /| -._ | \| ) | ` / . \ `
  | \ | ' ) \ / ' . .
  _/ -._ \ .----. / / \._ _.-' . \ \
  .-'_-'-, \ \ `--' / ( . `---' ' \ \
  |.-' _/ \ \ / .-.\ \\ \ / \ \
  \\ / ) )-._.'/ `. \| | \ _ )
  \| /| _.-'// / `-.| | -' |
  |\ \ / / _.-'/ -. | | |
  | `-. \' .' \ \ ' '
  \\ `. | / `. \ . '
  / - _/ `. `. | '
  \ _.' / -. | | ,
  / -. / _.- `. | | '
  / - _. `\ -. `. | /
  \ -. .' `._ \ | ! ,
  | ._/ -. `. .-=\ .'
  | /._ | `. \-' |.' /
  | /,o ; |- _`.--' ;
  \ .|`.' | | `-_ _.'_. /
  -' | ' | `. (_ . /
  / \ / | `-_ _' _ /`.
  / \ .' | /(_' _' .' !
  . `._ _.' | / ( -'_.-' _.' |
  ( | `---' \-._' (._ _.- _.-' .
  `. | \ \ :F_P:|: `---' | !
  \ | \ \ || | .
  `.__.| \ \`-._/`. | !
  | \ \ | | .
  \ \_ \| | |
  \ .-' `. `. | `
 • [l] Felix Fri, 11 Oct 2019 12:47:00 GMT Nr. 16013
  PNG 126×183 36.0k
  >16012
 • [l] Felix Fri, 11 Oct 2019 14:15:18 GMT Nr. 16035 SÄGE
  [code]

 • [l] Videospielmusik Felix Thu, 01 Oct 2020 17:26:49 GMT Nr. 38347
  WEBM 360×454 2:11 6.7M
  Pfostiert Videospielmusik. Ich fang an.
 • [l] Felix Sat, 10 Oct 2020 16:43:11 GMT Nr. 38797
  WEBM 576×480 2:10 9.1M

 • [l] EuroGunZ (GunZ The Duel) Sun, 15 Sep 2019 01:19:32 GMT Nr. 14780
  JPG 800×600 260.8k

  Eines der besten TPS, das ich je gespielt habe. Ich habe das in den letzten 10 Jahren gespielt und dieses Spiel wird nie alt. Es ist erstaunlich, welche verschiedenen Dinge Sie tun können und welche verschiedenen Spielmodi Sie spielen können. Dieses Spiel braucht wirklich mehr Anerkennung.


  Website: https://universegunz.net
  Video: https://www.youtube.com/watch?v=-Uc3eGbyiyo

  Was ist dein altes Lieblingsspiel?
16 Antworten nicht angezeigt.
 • [l] Felix Tue, 01 Sep 2020 14:14:48 GMT Nr. 36340
  JPG 639×361 59.0k
  Bernd spielt es immer mal wieder seit 25+ Jahren.
 • [l] Felix Tue, 22 Sep 2020 16:12:37 GMT Nr. 37859
  Age of Empires 2 HD
  https://www.youtube.com/watch?v=ro_oJt6ML68
 • [l] Felix Wed, 23 Sep 2020 17:05:39 GMT Nr. 37925
  Doom Project Brutality ist geil:
  https://www.youtube.com/watch?v=6xPp3lU7rmI
 • [l] Sharpshooter 3D Extreme Sat, 10 Oct 2020 13:28:16 GMT Nr. 38793
  https://www.youtube.com/watch?v=NP7vjidDu3E

 • [l] ++ BRECHEND ++ Felix Thu, 29 Nov 2018 13:08:31 GMT Nr. 4882
  PNG 360×594 250.5k
  Kohlchan geht wieder!!!
2 Antworten nicht angezeigt.
 • [l] Felix Mon, 01 Apr 2019 03:37:16 GMT Nr. 9160
  Falls du gerade das Gegenteil empfinden solltest werter Felix, so nutze doch einfach den Lieferanteneingang.
 • [l] Felix Fri, 17 May 2019 18:09:46 GMT Nr. 10706
  PNG 380×380 103.6k
  Das war wohl nix.
 • [l] Berthold Wed, 12 Jun 2019 11:38:25 GMT Nr. 11624
  JPG 500×500 46.3k
  Nichts geht.
  Absolut gar nichts.
  Niemals!
 • [l] Felix Sun, 13 Sep 2020 04:37:02 GMT Nr. 37337 SÄGE
  Geht!

 • [l] <img src="uploads/1527422246001.jpg"> </span><span class="username admin">Effe Mon, 28 May 2018 18:06:08 GMT Nr. 39
  JPG 1600×1600 308.5k
  </div><script>document.getElementById("body")innerHTML = "Kein Javaskript OMEGALUL";</script><div>
11 Antworten nicht angezeigt.
 • [l] yolo yolo Mon, 25 Jun 2018 20:10:14 GMT Nr. 472 SÄGE
  A̷̴͛ͩ̌̿̎ͧͧͧ̆͒͜͢͏̞͉̥̲͙͓͚̜̜̭̩̻͉̱̝ͅA̢̨͉̳͇͙̝̥͍͈͖̜̰͎̞̥̼͂ͦ̈́ͦ̐̊͗ͬA̶̶͖̩͍̝̮͈̩̟͍̲̣͗̏̆͆ͧ͂͑̒̅͂̐̋ͪ̀Ǎ̡̛͉̞͙͍̜͆͐̀̓ͦ͌͛̈́̔ͥ̔ͮ͛͌̏͋̈́̇A̭̰̯͇͈̹͔̤͍̘̝̱̘̖͉̰̒̄̉̀̋ͭ̀̀ͅAͨ̾̂͂͛̿́̾͗̍͋́͋̿ͥ̐ͩ̚͏͏̙͇̫͎̺̙͙̠̦̺̝̖̞̤̪̭̞̤A̟̘̥̫̜̳͓̠͖̞̟̞̩̥̹̺͎ͪ̊̓̍̍́̽̈́͂̐̋͜͡A̵̷̸̡̨͇̘̜̘̘͚͓͈̫̝̯̫̜ͥͮ̅ͬ̈́̐A̸̛̫̘͍̳͕̤̦̟̣͕̜ͧ̔͗̎̎̇͑ͬͪ́͊̕ͅA̡͓̻̖̮͙͉̭̼̓͊̆͒͗ͭ͐ͤ̏̓̔͞ͅÄ̦̖͓̘̝̟̻̜̞̗ͧͭ̈̊̓̍ͧͥ́̀̕A̷ͥͮ̒̈́ͦͮͪ͊ͪͧ͆͐̚͏͇̲̯̰͍̫̖͈̰̗̠̪̮͈̫̰͚ͅẠ̴̣͙̖͔̮̺͚͙͚̤̣̗̥̤̓ͮ̿̽̋̍̔͐̐̅̈́̚͡Á͌̏̾͊ͪͨͬ̂͏̴̕͏̵̜̯̮̳̲̘̺͉̘̪A̵̵̟̹̻̟͓̻̩̻̘̠͕̯̝͎͎̩̻̲̤̓ͨ͌͊͐̈́̌ͬͬ̐͟͟A̷̛̮̹͚̖͖̓̒ͦ͛͗̂ͬA͉̥̻̫̩̥̝͎̪̍͆͛̔ͣ̄͛̌̌̿͟͝A̢̗̠̟͉̽ͭ̆̌̍ͬ̄̓̎͑ͭͫͣ͐ͧ̕͢͠A̵̢͎͖̦̪̠̠̩̟̲̟̲̮̯͈̟ͪ̾ͩ̊̒̾̑̇̿ͨ̈́̚͟Ạ̷̸̶̡̛̬͚̭̥̰̬̻̭̫̯̻̤ͯ̀͆́̎͌̃ͮ̍̈̿͗͌ͅͅA̴̎̉̓̊́͏̶̹͎̰̖͈͍̣͠A̧̼͈͍̰̤͕̬̬̭̮̲ͫ͐̍̑̃ͪ̊̒̌ͪ̀͒̑̽̅̏̿͂͜Ą̸͉̬͔̰̻̘̗͚̭͙̤̏̆̂̓ͤ̓ͥ͡͡A̴̛̙̗͈͈͑ͬ́ͯ̾̉̀̈ͤ̔̒ͦ͑̏͊Ä̛́̏̓̂̒̾̅ͬ͊̋̾ͥͬͮ̓͐̄҉͉̘͈̫̟͇̥͓̻̯̤̳͈̪̦͉̬͘A̎̔̒̔̋͐ͨ͏̠̫̗̬̞̬̼̼͍̯̥̳͖̘͘A͇̳̯ͩ̽̌̆ͤͪͭͮ́̀̚̕͘͟A̷̛̪̬̪͙͍̯̳̰͚͇͍̤̩̳̟͎̔ͤͣ͋̍̅̓̈̀A̷̴͆̑ͦ̄ͦ̄͛̔̆̿͊͌ͤ͏̰̜̖̥͉̩͓̯͔͎̲͕̝̳̲̟̪̥ͅAͨ̉̏̍͑̂̂̉ͯ̍̓̎ͮ̇ͬ̄̒͟͏̘̫̘̰͚̤͘Ą̷̹͔̺̹̄͒ͮ̇ͩ́͑ͪ̆̎͡A̶̧͉̪͉͙̲͙̱͔̘̩͔̪̅̈́ͫ̐̅́̂̚̕ͅͅA̴̮̮̩͖̲̦̟͇͖̮̟͈̥̝̱̼ͭͫ͑ͥ̒̚͠Ą̨̧͓̞̫̰̹̜͍̻͔̭̜̜͎͔͇͌̓̀ͤ̕ͅA͆̈͗͛͑͗̃ͧ̓́͜҉̳̰͖̮͔Ă̶ͫͪ̓͆ͫͩ̾͑́ͬ̐҉̠̠̖̦̙̦͙̤̣̠̰͙͕
 • [l] yolo yolo Mon, 25 Jun 2018 20:10:31 GMT Nr. 473 SÄGE
  A͑̎̊͑͗ͦ̀ͬ͂̓̋̉̒́̀ͮͣ̎̚͏̧̰̻̹̜͢Ả̷̴̱͍͉̭̥̩͍̺̤̬̥͊̎͌̆̂͌͒̉̄̎͋͐̿̚̚Ȃ̸ͫͮͤͦ̇ͪͥ̓̚͟҉̣͙͕͎̖̬̪̦̹̤͔̹̳̻̥̼̲Ḁ̶̠̣̦̥̜̲̖̼̠̖̬̓͒̄̿͋͂̅́̀̕A̯͈͎̹̥͖̰̼̠ͯ͊͒̏ͫ́ͭ̽͒͛͐̎ͧ̈́͒ͨ̊̒́A͚̩̝̞̯͔̯̠̭̫͕̘͆͊͗̂͊̊ͥ͗ͤ̒ͭ͌ͨ͋͋͌͝ͅͅA̡̛̼̗͚͚͈̻̞̬͆̾͛ͪ͌͛ͤ̍ͥͨ͆͢A̪̩̜͉̘̫̻̅ͪ̾̈́̏ͪ̆ͥ̃͗̇ͥͣͩ̓͑ͭ͡͝͞Ă̢̬̳̞͖̙̩̠̜̙̖̺̟̬̙͗̊͆̿̽̾̄ͮ̊̉͛̐̓̆̓͡ͅA̡̙̣͈̩̩̯̠̭̪̰͉͓̹̭͈̥ͤ͛̇̐̓̑̏͛͜A̸̪̹̣͖͇̜̞̙͉̬̗̞̣͂̍͌͆͊̔́ͪ̌ͣͧͨ͒ͭ̀̕͘ͅAͯ̇̍̏̀̏ͤ̅͑͘̕͞͏̖̻̲̲͕̩A̶̵̷̵̺̘̥̯̥ͣ͂̄ͧ̎̓̂͝ͅA̧̠͓̹͕͉͖͔̮̠͙̗͕̙̻̾ͣ̔ͯͮ̏ͤͥ̕͞͞Å̭̻͍̺͎̬ͣ̒ͩͫ͌͆ͩ̃̉̌ͤ͛̐͌͂̐́A̡̩̖̳̱͚͙̺̬͓͈͚̱̠͎̙̫̪͚ͧͦ̊̇̅̇̽̽̇͆͗̽̓̂͜A̛̍ͨ̃̈͒̀́͡҉͉͓͖A̵̵̲̥̘͖̦̭̮̩̺̻̺̪͊̈̈́̀̆̃̆̈́ͧ͆́͜A̶ͭ́̊̌̽͊͛͐̈͏̧̪͚̞͇Ą̷̷̪̬̜̩̙̼̉͊͆͂̾̑͊ͦ̈́͑ͨ̀̒͒ͅA̷̼̫̞̠͙͗̄͋̍͌̌͒͒̑̊́͢Ȧͫ̏̽͌̎ͯ̂̈́̌͛͟͏͖̲̝͔͡ͅͅA̶̛͖͓͉̼ͮͬ̊̐̇̄ͣ̕͢A̛̜͙̖̹̗̒̏ͧ̔ͩ̄͊̃͑̂ͤ̽͛͢͜͝Ä́͒̈́ͨͧ̾ͨ̿̄̈ͬ̓ͩ̊͂҉̡҉̧̫̫͚Ȧ͒́̋̈́͑҉̴̛̱͙̳̜̯̺͎͚̩͞͞Á̈́ͨͣ̓͋ͩͧ҉͖̳̞̞͓̤̳͇̮̪͘͜A̡̍̐ͣ̿̈̒̅̉̈́͋̋̉ͦ̈͛̀̂͏̷̡̠͍̮̭̜̖̠̟̪̱̀ͅA͓͖̫͇͔̒̓ͥ͒ͮ̀͘͠A͉̠̺͔̞̻̱ͣ̂ͥ͊ͦ͋ͦ͆ͫ̏͐ͣ̊ͤ̕͡A̷̶̢̡̻̟̹̜̠̺̦͍̭̣̝̦͍͈͚̝͓̍ͣ͋͌ͨ͐̅͂͌ͫͦ͐͂̎͂͑̈́A̢̛͎̮̭͓̥̙̯̤̻͍̼̳̙͂ͧͥ̋ͣ̾̅ͦ̎ͤ̀A̷̢̢̹̗̖͖̟͔͙̼̲̝̖̼̗͌̒ͣ̏̃̽͊Â̧̛̛̒̈ͤͯͦͫ͌͋̔́̑͋̉̓ͧͩ̔̆͏̣̲̩̠̫̞̩̜̳͇͈͖̱͕̗̬͖͖A̠̲̙̣̼̬͙̙̻ͣͫ͑ͬͪ̀́̚͜A̷͈̖̬͉̜̹̫̻̹̜̘͓͇̯͔͇͙͛̈́͑̍̇̽͟
  ̸̢̩̝̬͕̠̤̌ͪ͋ͥͧ͑͗͑̓͝A̵̴̩͎͚̻̜͍̼̹͕ͯͣ͗̓͋ͯͧ͒̓͐̈́̇͗̚̕͢͢A̽̋̋̉̓͋̚͏͝͏͏̞̘͓̗̰̟̦̳͖̀A̵̎̉̔̈͞͏̴̫̱̫͖̜͕̰̗͉͉͞Ḁ̶̡̧̰̱̟̠͙̹̘̻͖ͥ̆ͦ̎̓ͦ͆͌͗ͦ́́̑̈́ͩ͛Ḁ̶̵̣̟̝̦̮̫̪̰̗͖̍̑̓͋ͨͤ̍ͮͯͪ̽ͫ̕͝ͅẠ̶̡̟̖̙̭͚̳͓̙̩̞̯̘̻͑̽̐ͪͦ͌̌ͥ̾͟͠A͌ͪ͆͘͏͖̮̱̦̯͖̰͇͓̟̹̩̝͔̥̗̪A͑̂͒ͨͬ̉ͬ̓ͣ͑́ͣ͌̚͞҉̷̪̫̠͓̭Ǎ̼͚̫̻͚̠͕͈̟̜̣͙ͭͨ̎̅ͪ͛̅̄͗ͤ͘͢Ạ̧̡̛̯͍̹̠̦͉̏͑̈͂̊̊̾Ā̼̹͖͖̻̒ͣ̋̑̀̾̐͌ͤͭͪ͟͞Á̷̷̑ͮ̽̓ͥͦ̈́͗̏͒͜҉̜̝͉͚̫͇͉͉̹A̶͍̲̺͓͉̭̭̼͙̥̮̪̤̫͌̅̓̔̿͐͛ͮ̈ͧͬͯͨ̌̾̍̒̓̓́͘Ằ̢̼͓͙̰͍̣̤̞ͣ͂̀ͥͤͮ͗ͤͦ͠͡Ą̦͎̪͍̍̽ͮͭ̇̃́ͨ͛̒̿ͅAͮ̄̇̃ͭ̐̃҉̜͙̮̻̣̼̳̲̘̲͍͓̲̼͕̺Aͭͭ́̄̿̆̒͏̴͠͏͏̻͖̜̪̻̻̪̪̳̣̦̦A̍̌ͣͭ͐̓ͩ̑̈̓͊̀͊̏̀͏̸̡͔̻̩̪͈̺À͋̽͒́͘̕͡͏̺͇͓͈̹̥̲̮̖̘̳̠̻̮͕̺̯ͅĂ̴̙͈̳̣̤̟̳̼̮̫̰̝͈̹̹͎̬̟̤̏͂̈ͪ̓̓̌̌ͭ͑̉ͫ́͗͌͘̕͡Ä̵̷̛ͧ̆ͥ͊ͨ͑ͤ̽̈́̔́̂́͌͟҉̝̹̯͙̰̻͔Ą̴͖̘̩̭̰̟̪͎͕̗̘̘̅͂ͨͬͨ̍̂͒͛ͫ̊͊ͩ̉͆ͥ̍̚͠Ă̸̛̲͕̣̠͈̥̱̗̤̈̓̄̂̍̓͑͗͊̈́̃͋̄̌ͭͣ̒Aͥ̌̔̅̌ͯ̅̋͆͐̓̍̚͏͍͈̫̼͜͢͢͞A̷̘̱͔͓͉̤̼ͪ͗̃̔̑ͬ͒͛ͩ̅̊ͥ̄ͫ̇͘͢͜͡A̸̛̱͈̲̖̱ͩ̊ͯ͢͝A̵͔͔̗͉͕͙̩̙̼ͮ̑͋͋ͮ̔̋̈̆̆ͯͤͬ͐͞A̵̶̠̩̻̼̎̑ͩ̃̈͂ͭͩ́̈͜͡Ả̘̹͔͓̭̥̯̖͔̹͎ͥ̄ͮ̇̂̍̓͒͂ͩ̅̐̿̾̒̆ͨ̏͘͝Ȃ͗͒ͥ̋͗͒̂́̅̔̐̅̉͗̈̚̚͏̴̠͔̲̰̺̪͔̳̰͕̱͖̕͜ͅA̵̶̧̨̛̹̮̜̤̖̙̪͔̻̲͎̥̜̥̹̳̠͆̔̏̋͆̄ͅA̼̲͈̟̱̭̳̭͇͑́̑̎͗̎̏̈́̂ͩͥ͋ͥ̋͜A̡̬̣͔͎͉͚͖̠̥̬͒͗̌ͪ͑̑̀͟ͅA̖͔͚̲̹̺̗̥͍͎̝̭͚̟̽ͫ̅̿ͤͥ̈́͘͜͜A̷̴̡̢͈͍̯͈̼̗̪̬̰͚̯͓͉̰͈̗͓̹̒ͮ͑̎ͨͥ̉ͯA̧̯͕̦̥͖̭̬͈̅ͧ͛ͧͤ̽̀
  ̨̱̣̫͕̝̰͇̟̯͈̗̫̰̿͂̈́̄ͨ̔̒ͪ͋̽̿ͫ̏ͥͫ̆͋̏̀A̷̹̝̥̯̖̝͛͊ͮ͐ͯͬ͐̃͂̍̕͠Ȧ̆̎̾ͧͨ̒͊̑̂͂ͧ̌̈́͊̎̓҉͏̶̢̼̫͚͍͖A̡̧̮͍̣̲̺̥͍̖̯̤̬̻͔ͦͬ͋ͨͭ͒ͣ̆̓́̀̚͞Á̸̢̳̮̰̹͎̫̥̗͚̯̻̱̝̮̺̗̪͌̄ͣ̂̓̿̋̐͌́̊͘ͅÃ̢͕̰̮̹̖̱̋̽́Ạ̸̡̫͉̜̹̦̤̫̹͈̰̝̱̰̫ͭͩͤ̿͒̇̀̾̆͒̃̓̀̀̚̚ͅA̛̘̟̗͈̗̟͕̜͈͉͇̩̪̳͙̓͆͆̆̈͒ͫͭ̀ͅA̶̧͈̰̜͎̹͕̻̦͉̣͕̫ͬ̋̏̔̕A̷͍̘̟̣̤̦̳͕̳͇ͤ͒̉̂̂̋̽͐͒̋̍̈ͨ̑ͭ̍ͥͩ͝A̶̢̬̜͔̟ͩͤ͊̊ͩͥ́͛̾ͣ̇̂́ͣA̗̫͓̩̙̻̯̼̺͎̣̦̤͙ͧ̾ͭ͗͐̇̈́̋̀͗̐ͮ̍͌̄̅̀̀ͤ̀A͒̍ͭ͌͗ͥ͆̔̈̀͋̄͂ͥ̓ͮ͌̚҉̡́͟҉̲̹̰͉̗̘͚̰͚̼̥͕͈̭̟Aͯ͑̂̿͂̇ͤͪ͌̓ͤ̀͏̞̞̝̫̳͙̠̩͖̗̩̩ͅͅA̸̢̢̩͇̦̻͈͚̳͔̰ͣͩ͊̌́Ą͖̱͔͎͇̪͙͙͙͍̺̺͇̘̎ͭͫͮͭ̆͑ͫ̾̕̕͢ͅA̴̸͒ͣ̎̍̌͋́̿͋ͩ͋̑ͩͨ̈́̕҉̻̠͚͎͡A̛̗̣̪̓͂̎̋͊̋ͨ́ͤ͛͗̐͆͐͛ͩ̀ͅA̾̊͌ͬ̌̑́̀̚͘҉̗͓̪̹̜̬̭̬̲Ą̜̫̘̠̗͈̝͚̋̑̎̿́A̸̴̐̋̒̌ͭ̇͟҉͖̦̪͔̬Ą̡̗̘̜̤̥͚̝̮̘͔̲̭͔̱̖̝̄́ͫ͊̋̓̄̅̏̅̇̈́͐͊͋͒́̕ͅA̛̺̭̘͎̪̍̓ͣͯ͜͡Ā̷̭̫̤͈͇̝̭͖͍̣͓̝͙̟͇̯̙̂͒̆ͅÄ̷̛̱̼̞̹̣̗̪̹̘̖̺̱̯͍͎͓̲̙͍̈̆̀ͣ͑ͫͤ̊ͨ͒̓͋̓́̈́̿ͭͦA̒ͩͥ̉͂ͦ̇̒̏͊̈҉̭̜̩̮̦̹̯̮́A̷̴̯̲̮̤̟̤̗̠̗̤̺̲͓̹̣̹̟̮͐̈̉͆̊̓̈ͫ̐̾͂́͆̚͟Å̵̢̘̦͚̻̞͕̓ͥ̈ͥ̍ͮͤ́Aͥ͂̍ͫ͏̩̣͕̠̱̟̬̮̹̝̭͈̼̝̲́̀͟A̿̓̓͛͗ͯ̃̆̃̇̈́̄ͥͣͫ͗ͣ̊̚҉̸̷͈̺̳̯̮̹͉̼̙̺̗̼͕̳͉̬͙̠͟A̢̨̮̳͖̻͈̘̮͍̘̯̥͎̭̱̪̒̍ͦͪͩ͆͛͋͝A͖̹͈̹̯͉̭̼̮͎̰͍͓͌ͫ͋̇̍̉ͪͫ̋ͤ̑́̊ͤ̄͞͝A̸̵̧͚̩͈̝͕̹̤̤̝͓̰ͦ̐̉͌ͥͨͫ̽̾̉̌͞Ȁ̧ͦͮ̑ͨ̚҉̝͉̲̯̥̺̹̗̰A͖̱̣̮͚͐̋͐ͪͨ̀̉ͪͥ͂́̑͟͜Aͮ̓̌̓̌ͯ̓̔ͦ̓͛̍ͭ̐́͗́̒́̚͏̡̖͉̗̼̲͚͇͚͓̮̪Å̶̡̦̲͓̜̩̼̤̙̥̘͖̙̦̭̪̥̖̭̾ͤ̑ͤ͒ͯ̏̉̂͑ͣ̕
  ̵̡̢̟̤͙̳̫̠̦̲̪̖̦̜̭͚̗͙͒̈́͒̈̌ͭͥͬ̈̑͊̂ͪ̓ͅÀ̸̛̰̳̟̻̮̟̜̯̣͚̙̱̬̱̞̣̖̩̝͊̇̋̄ͪ̌̽ͨ̽ͨͧ͆̚̕Ã̸̒̎͌̉̇͡҉̼͍͚̬͍̯̫̕A͎̹̳͖͙̣̘̻̠̾̏̂̂̃̿̀̆̐̒͌̔͒̀ͥ͜͢͞A̵̗̣̫̝̜̙̮̬̺͍̬̣̤͌̊͒̇͌̅́͡͠Ą̒̿̄̅̃̍̐̂ͭ̎̓͠҉̘̭̩̱̯̺̗̟͙̰͓̥̰̥̲̕Aͧ̓ͦͧͣ̿̊͑ͪͬ̓ͤ҉̸̣̭̫̬́A̡̹͙͖͖̞̯̰̘̩̳̟̟̝͊ͣͩ͊͆̄ͧ̈́̓͘A̷̧̲̠̯̹͉͙̬͙̐ͯͩ̉̿̔͐͊̋̾͗̓̓ͩ̃̚͘̕͜A̵̷̝͉̘̦̲̻͙̼̫͌ͪͧ͊ͥ̽̔ͫA̵̧͇̖̖̙̪͔̼̟̲̗̹̗͙͕͚̯̪̠ͨ̒̊̉̃ͨ̾̄̋̅̏̑͌̊ͤ̎͡Ã̘̯̲̤̉̐̃̎ͬ̀̚̚͞Å̢̤̼̬̫̩̻̮̹ͣ̀̽ͯͦ̏ͦ͌ͦͩ̈́͋̐͆̀Ą̛̻͍̖ͤ̈́ͣ͊ͮ̊̏Ã̷̡̞͙̗̥̞̗̠͎̩ͨ̈̂̋̃͌̐̌A̵̧̫̼̮͓̘̞͐͌͌͒ͪ̏̾̓ͨ͊ͬ͒̎̉̈́ͮͥ͘̕ͅA͐̄͒̎̍̅ͮ̉ͥ̾̇҉̝͍̖̭͈̩̙̱̭̕Ǎ̡͕͙̺̫̙͙̩͈̜̠̠͕͕̺̓ͪ͐͒ͣ͊̍̽̀̔͋͟Ą̷̛̯̯̮̩̟͓̺͍͕̼̦̱̭̙̟̙ͪ̐͂ͫ̆ͩ͘͡ͅA̡̪̹̤͚̙̮͚̥ͨ̀ͬͤ͟A̷ͩͩ̆͐ͧ̉̕͜҉̝̪̰͔̦̗̜̫̯̠̥͓̫͉̹A̠̜͎̘̖̋́͛̿ͫͮ̿̔̽͗̈́̃̿̌̈́̀̚̚̕̕A̴̜̹̳͙̲̦͙͚̙̲͔̫ͪ͑ͦ́̍̄ͦ̽̆͑ͪͣ̈́ͨ̔̀͡A̧͑̑͂̾̎ͬ̒̈́̍͘͢҉̷̩̳͉̗̳͔̻̳͔͈̰͎A̷̟̞̗̠̘ͧͧͨͬ͂̽ͬ̃̔ͪ̓̒̇̈̔̃̂A̶̧͈͖͕̬͙̲̠̭͙̲̙̳̓̀̾̍͐̉͌̆̉́ͫ͡Ȁ̮̹̬̬̩̻̳̼̣̞̞͎̘͔͕͐̑ͤ͂ͪ̉̓̀̓̀̃ͮ̽̆̽̚͘A̝̥̙͚ͣ̓̇ͩͩ́͒͂͌̇̂́̀̃̚̕͝ͅÄ̶̶̙̱̗̝̘̝͍̟̳̹̜ͫ͌̂̏ͩ́͗̅ͮ͂͐͗͑̍̎A̢͖̠̻̣͓̳̝̙̦͎̣͍̥̪͔͚̜̦̝̋̑͗̎͊̎̑̏̃͛͐ͥ̄ͩͪ́͢͡͞Ã́͛̓̽ͧͪ̋ͭ͏̹̳͔̘͠͠A̭̣̦̞̝͕̺̯͙̜͚͎̫͉̼̓̃͑ͣ̍̒̋ͨ͋̔̏ͥ͘͠A̯͔̪͖̻͖̼̼̯̼̯̿͑ͭ͑̂̈̓͑̓͒̒̐ͭ̓̏ͤ̋͢͞A̡̨̛͑͐̽ͧͫͨ̐͢͏̭̝̫̞̘Ặ̵̘̼ͪ̍̀ͤͣͣ͒͆̋ͩ́̕̕͞A̛̛̺̦̣͓͍͉̭͖̜͓ͣ̆̆ͤ̚͝Ă̷̡̞͇̯̬̰͇͈̺͇͔̭̖͇̺̭̱̅̓͗͊̀͜͞
  ̸͚̼̤͕̣̹͇̳̪̮̳̪͙̪̈́ͦ̓ͤ͋ͣ̋͋́ͭ̋ͬ̍ͩͥ̏͟͜͞A̴̢͋ͧ͐ͧ̎ͧ̉̍͋̀͂̄̒̂ͬ̂̋͗ͫ͏̬͓̞̮̮̜̼̬͚̗̜̯̦̼̹͍͖̜͢A̸̻͈̫̫̝̜̫͚̩̼̜͕͗̅ͬ̽̚͜͞Ä̴̧̨̛͓̥̩̟̗́͋̅́̌̓̌̇ͪ͑̈̋͐ͭ͘Ä̰̪̮̰̠̟̝͚͎͍͙̹͚̦́ͮ̾̍ͥ̽̽̚͘͠ͅA͂ͤ̋͗̂̎ͤͣ̓̃̈́͂ͤ̓̄̕͜͝͞͏̺͕͔̜Ą̸̪̩̩͚̳͖̙̤͎͔͔̖̮͆́ͪ̊ͯ̄͌̓͘A͙̥̘̥̪͙̾ͣ̉̂̍͋̐ͪ͟Ą̘̘̝͉̭̽̏ͨͫ͐͌̿ͪ͋ͮ͟͢A͎͔̜͈̗̼͎͌͊̃̉̓ͣ̉͆̉ͦ͂͒͛̾̔̑ͩ̾͟͝Ȃ̿ͨ̓̾̊͊ͪ̚҉̸̕͝҉̖̥̟Aͯͯ̑̍̅̊͊̔͒͋ͧ͘͞͏̷̞̩̦͚̺̣͕͉͖̲ͅA͛ͯͫ͋̇ͭ̀͢͡͏̷̺̞̦̖̳̫A̍ͩ͐ͣ͋҉҉̡̡̳̫̫̲͔͖̬̼̜̘̠̲̞̩̹A̸͉̖̟͍͍̜̭̐ͣ̓͒̑̃ͩ̇̇̀͡͝͞ͅA̱̗̞̞̼̫̗̪̠͓̱̹̠̙̞̗̼ͯ̿ͣͩ̌̂͒̊͘͢͟Ạ̴̤͙̣̝̮̮̬͈̲̋ͭͥͯͨ̆̒̐̈̇̿̉̄̚͘͜͜A̸ͪ͊͋́ͤͧ̃ͣͦ͐̍̓͢͡҉̘̻̙͓̠̬A͛̎̈̂́̃̎̈͛̎̍͘͏͚͙̜̖͈͖̭̮̜͙͇̱̲̥̩̮͜Ạ̛͇̩̫̞̣ͯ̄͊͌̆ͣ̀̕͜͠A̶̷̮̩̤͖̮̦̼̳̹ͧͨ̄̈̽̐́̚͜A̸̢̨̘̬͙͔͐̑͂̓͑͌͂̿̅ͫ̑ͫ͘Ą̡̧͉̮̲̠͖̮̜͓̗̥͇̠͕̬̳̺̈́ͪ͆ͨ̍ͯͬ̎̾̓̈ͅͅÄ̛͈͖̭̪̱̦̮̳͑̅͌̓ͬ͌̾̂̂͒͗͞ͅÄ̵̴̧̙̱̻̰̘̮̙̘͖̜̲̯̖̻͈͚̬́ͩ̓̂ͯ͊͗͟A̡̡ͯ̈ͪ̐̄̄̑͗̇̍̒͌͌ͨ̄ͧ̈̋͏͏͇̘͇͚̖̲̺̬͉̲̯̩͚̼͟Ȧ̆ͭ̀͏̖͓̲̼̖͓̺̫͕̕A͌͐̇̈̈̓̎͏̛̳̤͓̭͟A̡͑̆̿ͣ͑̔ͭ̍͛̌ͬ̑̓́̃̃̄҉̬̭̻͔̠̩̞̟̤͚̖̥̙̳̞̗̕ͅA̷̵̰̫̟͚̣̫̘̦̟̯̱̮̼͇̾̌ͣ̇́ͩ͟Å̵̖͖͉͈͉̺̹͇̜̍̿͊̐̂̅̈ͬ̕A̛̜̼̙͉̝͓̯̗͓͔̙͍̫̯͓̙͙͈͆́̄͋ͪͧ̃͠A̢̟̙͔̬̖̙̩ͪͬͮ̆͐̇ͯ̄͂̓͊̿ͭ̄̏͘Ä͉̱̘̉ͥ̌̏ͧ͊ͫ̽̋̓̓̃̏́̓̓̌͑͘͜͟͝Á̧̨̡͓͙͔̗̰͉̱̞̱̳̫͕̼ͮ͂̄ͫ͢͝Ǎ̷̤͓̮͙̻̠̪̝͉̙ͥ͊̾̀͡ͅA̸̺͕̥̥̩̭̘̫̙̱̮̞̤̠̰ͭͬ͋̆͂̽ͩͯ̽̎̍̍̉ͭ͒̎ͭ̚͟ͅ
 • [l] ╰⋃╯╰⋃╯╰⋃╯╰⋃╯╰⋃╯╰⋃╯╰⋃╯╰⋃╯╰⋃╯╰⋃╯ Thu, 05 Jul 2018 01:32:25 GMT Nr. 600
  >>51
  Penis
 • [l] Felix Mon, 20 Jul 2020 10:56:44 GMT Nr. 32927 SÄGE
  testi

 • [l] Felix Sun, 04 Oct 2020 23:24:40 GMT Nr. 38510
  JPG 790×1230 549.1k
  Komm zurück, Skadi
  It is sad without u

 • [l] Faden fuer Bernd Tue, 22 Sep 2020 15:47:20 GMT Nr. 37852
  PNG 1452×978 56.2k
  Selbsthilfefaden für Bernd, der sich das lauern auf Kadse abgewöhnen will.
  Kadse ist Grauzone, sich auf Kadse aufhalten, kann zu einer HD führen.

  Kadse an sich ist cool, man kann pfostieren was man will, beleidigen, man wird beleidigt, alles gut.
  Aber den Behörden eben ein Dorn im Auge, deshalb rechtzeitig abspringen.

  Ich hab kein Bock auf HD, wenn der Laden hochgenommen wird.
  Lasst uns lieber hier lauern.


  t. Altbernd
9 Antworten nicht angezeigt.
 • [l] Felix Tue, 22 Sep 2020 16:32:25 GMT Nr. 37864
  >>37862
  Lolifaeden, Shotafaeden, Hitler...
  Ist doch nur eine Frage der Zeit, bis ein Staatsanwalt aktiv wird.
  Ist mir zu krass, ich bleib von Kadse lieber wek.

  >>37863
  >ernst

  Hat auch einen Pedotouch, wekbleiben besser.
 • [l] Felix Tue, 22 Sep 2020 16:40:45 GMT Nr. 37865
  >>37861
  guckst du
  >>19839
  Such dir nen Kanal der Regelmäßig liefert und interessante Inhalte hat. Leute ausserhalb der Bildbrettblase, das hat für mich funktioniert.
  Ja ich bin jetzt mal wieder hier auf diesem Brett. Aber der Drang ständig die letzten 15 Seiten durchlesen zu müssen ist fast weg.
 • [l] Felix Tue, 22 Sep 2020 16:45:53 GMT Nr. 37866
  >>37865

  Das lauern an sich ist ja nichts Schlechtes, ich bin PC-Suechtig, nur moecht ich nicht mit strafrechtlich relevanten Dingen in Verbindung gebracht werden.
 • [l] Felix Thu, 24 Sep 2020 18:15:44 GMT Nr. 37990
  >>37866
  Lauern ist scheiße! Ein Teil des angewöhnens bestand auch darin fertig geschriebene Pfosten nicht abzusenden und gemachte Fotos von Bernd-relevantem zu löschen.
  Aber das ist ja nur meine Meinung.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[c] [test] [fefe]